Munca în folosul comunităţii devine obligatorie!


Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2011, în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, va fi dezbătut în şedinţa Consiliului Local Satu Mare care va avea loc în data de 3 martie.

În expunerea de motive din cadrul proiectului de hotărâre, sunt menţionate modificările legislative intervenite în reglementarea acordării venitului minim garantat şi a prestării orelor de muncă de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, ca urmare a apariţiei Legii 276 din 24 decembrie 2010. Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local. Totodată, pentru sumele acordate ca ajutor social, este obligatoriu ca una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, să presteze lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

Având în vedere că planul de acţiuni este aprobat anual de către consilieri, fără să se înregistreze rezultate spectaculoase în privinţa elanului manifestat de către cei obligaţi să presteze muncă în folosul comunităţii, ne îndoim sincer că în 2011 beneficiarii de ajutor social vor fi mai puţin blazaţi şi mai ales obosiţi. Anul trecut, potrivit bilanţului Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare, au fost efectuate 138 de acţiuni de igienizare şi curăţire a diferitelor zone din municipiu, cu angrenarea lunară a aproximativ 32 persoane care beneficiază de ajutor social.

3 Comentarii la "Munca în folosul comunităţii devine obligatorie!"

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.