Centru de resurse pentru căminele culturale, în capitala Ţării Oaşului


Primăria oraşului Negreşti Oaş a găzduit marţi lansarea Centrului de Resurse Nord Vest pentru Căminele Culturale. Acţiunea face parte din proiectului “Căminul cultural – Actor principal al promovării patrimoniului cultural local în vederea dezvoltării comunitare” iniţiat de Centrul de Asistenţă Rurală, în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Institutul Intercultural Timişoara şi Institutul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural, finanţat de guvernele Islandei, principatului Liechtenstein şi Norvegiei, prin mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.

La eveniment au participat primarul Negreştiului, Nicolae Bura, directoarea Casei de Cultură – Natalia Lazăr, George Vulturescu – directorul Direcţiei de Cultură Culte şi Patrimoniu, Felician Pop – directorul Centrului Judeţean de Promovare a Tradiţiei Populare şi vicepreşedintele Adrian Ştef – din partea Consiliului Judeţean Satu Mare.

Proiectul îşi propune instruirea a 120 de directori de aşezăminte culturale din mediul rural, prin participarea în mod gratuit la un program complex de formare, şi vine în complementaritatea programului naţional pentru aşezămintele culturale din mediul rural şi mic urban, lansat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu privire la reabilitarea sau construirea a 562 de aşezăminte culturale.
Natalia Lazăr a subliniat că demersul vine în sprijinul funcţionării aşezămintelor culturale ca veritabile centre ale dezvoltării comunitare, prin valorificarea moştenirii culturale. Totodată, prin parteneriatul cu Institutul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural, s-a asigurat abordarea unor tematici inovative, cum ar fi animaţia culturală sau dezvoltarea comunităţii prin valorificarea moştenirii culturale, într-un mod interactiv, centrat pe nevoile comunităţii.
Lansarea proiectului a fost urmată de o şezătoare oşenească.

2 Comentarii la "Centru de resurse pentru căminele culturale, în capitala Ţării Oaşului"