Peste 1.100.000 lei, pentru Festivalul “Zilele Culturale Sătmărene” din acest an


Pentru organizarea manifestărilor incluse în acest an în cadrul Festivalului “Zilele Culturale Sătmărene”, la capitolul Cultură, recreere şi religie al bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe 2011, suma prevăzută a fi alocată se cifrează la 1.164.000 lei. În cadrul aceluiaşi capitol, este prevăzută suma de 325.000 lei pentru organizarea activităţilor şi programelor sportive, precum şi 130.000 lei pentru acţiuni şi manifestări culturale, educative, comemorative şi de colaborare internaţională, care vor avea loc în cursul acestui an, dar şi în vederea cofinanţării unor proiecte ale instituţiilor publice culturale care nu se află în subordinea Consiliului local Satu Mare.