Un nou contract în Parcul Industrial

La Primăria Satu Mare a fost semnat astăzi un nou contract de concesiune pentru un teren în suprafaţă de 25.000 mp, după ce săptămâna trecută a fost semnat contractul cu firma S.C.Spania Decor Stand SRL, în vederea înfiinţării unei întreprinderi de fabricare a mobilierului pentru birouri şi magazine. Astăzi, contractul a fost semnat cu S.C. TAURIL K.F.T. Budapesta, în vederea înfiinţării unei întreprinderi al cărei obiect de activitate este producţia de articole tehnice din cauciuc.

La fel ca în cazul concesionării terenului în suprafaţă de 20.000 mp de către S.C.Spania Decor Stand SRL, durata concesiunii este de 49 de ani, cu obligarea concesionarului la obţinerea autorizaţiei de construire în termen de trei luni de la încheierea procesului-verbal de predare-primire a terenului. Totodată, concesionarul va trebui să înceapă lucrările de construcţie pentru realizarea obiectivului propus în maxim şase luni şi să finalizeze lucrările cu punerea în funcţiune a obiectivului, în termen de 18 luni de la semnarea contractului.