La ITM Satu Mare se lucrează la greu

În cursul lunii noiembrie 2010 inspectorii de muncă din cadrul ITM au efectuat 196 controale, 83 în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă şi 113 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; au fost aplicate 465 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 176.000 lei, din care 153 sancţiuni în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă în valoare de 82.000 lei, şi 312 sancţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în valoare de 94.000 lei.

Pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii au fost aplicate 52 sancţiuni, din care 18 sancţiuni pentru primirea la muncă fără forme legale de angajare (încălcarea prevederilor art. 16 alin.(1) referitoare la obligaţia încheierii contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii); cei 18 angajatori depistaţi că au primit la muncă fără forme legale de angajare 26 persoane (din care 16 femei), au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi însumând 78.000 lei, şi s-au dispus în scris măsuri pentru întocmirea/încheierea şi înregistrarea contractelor individuale de muncă la I.T.M. şi în Registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Au fost aplicate de asemenea 34 sancţiuni pentru nerespectarea altor prevederi ale Codului Muncii (stipularea în contractul de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repaosului săptămânal, încălcarea prevederilor referitoare la munca de noapte).

Pentru încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 modificată şi completată, privind întocmirea şi transmiterea Registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, au fost sancţionaţi 50 angajatori, fiind aplicate 58 sancţiuni contravenţionale din care 2 amenzi în sumă totală de 4.000 lei şi 56 avertismente; s-au dispus 79 măsuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate cu privire la evidenţa salariaţilor în Registrul în format electronic .

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, respectiv pentru împiedicarea controlului şi/sau pentru neîndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor dispuse în scris de către inspectorii de muncă au fost aplicate 3 sancţiuni (avertismente).

Pentru încălcarea unor prevederi ale Legii nr. 130/1999 republicată privind protecţia persoanelor încadrate în muncă au fost sancţionaţi 26 angajatori, cu 40 sancţiuni (avertismente), şi s-au dispus (în scris) 213 măsuri pentru înlăturarea pe loc sau într-un termen limitat a deficienţelor constatate.

În cursul lunii noiembrie 2010 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 2412 contracte individuale de muncă de către angajatorii care au această obligaţie conform art. 1 din Legea nr. 130/1999 republicată, respectiv 123,94% faţă de numărul de contracte înregistrate în luna noiembrie 2009, însă în scădere (93,95%) faţă de luna octombrie 2010. Numărul total de contracte individuale de muncă active la sfârşitul lunii noiembrie 2010 este cu 2035 (3,04%%) mai mare decât numărul contractelor individuale de muncă active la sfârşitul lunii noiembrie 2009.

S-au primit în această lună 178 scrisori(solicitări), din care 39 de la alte instituţii şi 139 de la persoane fizice şi juridice, dintre care 39 de reclamaţii/sesizări de la persoane fizice. Aspectele cele mai frecvent semnalate se referă la raporturile de muncă: neeliberarea carnetului de muncă la încetarea contractului individual de muncă, neinformarea candidatului la angajare cu privire la clauzele contractului individual de muncă, neîncheierea contractului individual de muncă anterior începerii activităţii, neplata sau întârzieri la plata unor drepturi salariale şi indemnizaţii de asigurări sociale, încălcări ale dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă, munca suplimentară, acordarea repaosului săptămânal, munca de noapte.

În perioada 01.06.2010 – 30.11.2010 s-a derulat Campania Naţională în Agricultură pentru „Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activităţile de recoltare a culturilor agricole şi horticole”. Campania s-a desfăşurat în două etape – etapa I-a, de control , în perioada 01.06.-30.09.2010, şi etapa a II-a de verificare a îndeplinirii măsurilor stabilite în prima etapă, în perioada 01.10. – 30.11.2010. În judeţul Satu Mare au fost controlaţi 42 angajatori, având la data controlului 405 salariaţi. S-au constatat 117 deficienţe, fiind dispuse măsuri pentru înlăturarea celor 117 neconformităţi constatate. Dintre aceste deficienţe amintim : lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi a planului de prevenire şi protecţie, instruirea necorespunzătoare a lucrătorilor, lipsa unor dispozitive de protecţie la echipamentele de muncă utilizate, neasigurarea supravegherii medicale a lucrătorilor, lipsa verificărilor periodice a echipamentelor de muncă.

Pentru deficienţele constatate au fost sancţionaţi 31 dintre angajatori, cu 64 sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate însumând 68.000 lei, şi au fost oprite din funcţiune 10 echipamente de muncă pentru că prezentau un pericol de accidentare pentru lucrătorii care le deserveau.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.