Actele vraişte ale unor primari de toate culorile


Nimeni nu e perfect pe lumea asta, nici măcar primarii. Chiar dacă mulţi dintre ei ar vrea, din toţi rărunchii, să ne contrazică. Până una-alta, noi avem destule argumente ca să şi demonstrăm “imperfecţiunile” din activitatea câtorva dintre ei, bazându-ne chiar pe acte oficiale. De exemplu, pe raportul de activitate al Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale, instituţie condusă de directorul executiv Daniela Groşan Cerneşteanu (foto). În documentul menţionat este prezentată o listă luuungă de deficienţe constatate în evidenţele mai multor primării din judeţul Satu Mare.

Se stă bine la capitolul “ilegalităţi”

În raportul privind activitatea desfăcşurată de AJPS Satu Mare în cele 10 luni care au trecut din  acest an există un capitolaş care se intitulează “Controale efectuate pentru urmărirea respectării prevederilor legale la primării, în domeniul asistenţei sociale (Legea nr.416/2001.” În cadrul acestei părţi de raport se scrie citeţ că:

” În conformitate cu prevederile Ordinului nr.77/02.02.2010 al Prefectului judeţului Satu Mare, în cursul anului 2010, AJPS Satu Mare a participat în colectivele mixte de control (îndrumare /verificare)  la 10 primării din judeţ: Pir–februarie 2010; Beltiug–martie 2010; Negreşti Oaş, Turţ, Botiz–aprilie 2010; Călineşti-Oaş, Căuaş, Pir – mai 201; Gherţa Mică, Călineşti Oaş şi Păuleşti – iulie 2010 .

S-a verificat modul de aplicare şi respectare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulteri-oare, respectiv, au fost constatate încălcări ale prevederilor legale, în sensul că:

 • anchetele sociale nu au fost actualizate din 6 în 6 luni sau ori de câte ori este nevoie, aşa cum prevede art.14^1 din Legea nr.416/2001;
 • nu se face dovada la dosar din 3 în 3 luni a adeverinţelor de la AJOFM pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social;
 • nu toate fişele de calcul poartă viza CFP, iar la stabilirea numărului de ore de muncă nu s-a calculat conform formulei, aşa cum prevede art.29 alin.(3) şi (4) din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr.416/2001, aprobate prin HG nr.1010/2006;
 • unele dispoziţii de acordare a dreptului de ajutor social nu s-au întocmit conform termenului legal prevăzut de lege;
 • nu s-au ataşat de fiecare dată la dosare cupoane de alocaţii de stat, pensii, adeverinţe salariu,etc.,sau nu sunt actualizate în termenul prevăzut de lege;
 • nu sunt afişate în loc vizibil toate listele prevăzute de lege.

S-au întocmit note de verificare / constatare în care s-au stabilit măsuri de remediere a deficienţelor constatate, cu executanţi şi termene.”

Deficienţe insuportabil de multe

Încălcările prevederilor legale din primăriile verificate de Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale nu se limitează la lista citată mai sus. Nimeni nu spune că e simplu, uşor şi relaxant să fii primar în vremurile astea, dar când apare un organ al statului şi constată că nici măcar actăraia relativ simplă din dosarele de acordare a venitului minim garantat nu este în ordine înseamnă că administraţia locală scârţâie înfiorător din toate încheieturile.

Redăm în continuare un pasaj extrem de grăitor din raportul de activitate al AJPS amintit:

“În baza Ordinului Prefectului jud.Satu Mare nr.284/22.07.2010, modificat prin Ordinul nr.418/20.09.2010 al Prefectului jud.Satu Mare, un inspector asistent din cadrul AJPS Satu Mare a fost numit în Comisia mixtă de control pentru verificarea aplicării Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, alături de un inspector social din cadrul Direcţiei Generale de Inspecţie Socială-Compartiment Teritorial de Inspecţie Socială Satu Mare, un inspector de muncă din cadrul ITM Satu Mare, un consilier din cadrul AJOFM Satu Mare şi un consilier din cadrul Instituţiei Prefectului jud.Satu Mare.

Verificarea respectării prevederilor legale privind acordarea venitului minim garantat în toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ va fi realizată până la data de 15.12.2010. În urma verificărilor se întocmesc note de constatare, respectiv se stabilesc măsurile ce se impun în vederea intrării în legalitate în cazurile în care se constată nereguli în respectarea legii.

Cumulat de la aplicarea Ordinului, în intervalul iulie – octombrie 2010, au fost verificate în acest sens 1.076 dosare de ajutor social de la 12 primării, şi anume: Homoroade, Bârsău, Pomi, Săcăşeni – iulie 2010; Supur, Hodod, Bogdand, Santău, Cehal, Săuca – august 2010; Socond, Săuca (monitorizare), Supur (monitorizare) – septembrie 2010; Ardud, Medieşu Aurit (monitorizare) – octombrie 2010.

Principalele deficienţe semnalate în urma verificărilor la aceste 12 primării:

nu există Registru special de evidenţă a cererilor şi declaraţiilor depuse de solicitanţi;

 • cereri şi declaraţii pe proprie răspundere pentru acordarea ajutoarelor sociale incomplete (nedatate, nesemnate, neînregistrate, etc.);
 • nerespectarea termenului de 30 de zile privind soluţionarea cererii de ajutor social;
 • anchete sociale incomplete, sumare, nu întotdeauna semnate de către titular,  respectiv, neactualizate din 6 în 6 luni sau de câte ori este nevoie;
 • fişe de calcul incomplete (nesemnate pentru întocmire, nedatate sau nevizate pentru CFP);
 • nu se face dovada la dosare a adeverinţelor de la Finanţe publice şi Registrul agricol al primăriei;
 • nu se respectă termenul din 3 în 3 luni pentru actualizarea adeverinţelor de la AJOFM;
 • neemiterea dispoziţiei scrise a primarului pentru fiecare titular de ajutor social în parte;
 • neefectuarea anchetei sociale la modificarea veniturilor sau componenţei familiei beneficiare de ajutor social, respectiv, neemiterea dispoziţiei primarului cu noul cuantum al ajutorului social;
 • neemiterea dispoziţiilor de încetare a ajutorului social în cazul dosarelor care au depăşit perioada de 3 luni de suspendare şi nu se face dovada actelor doveditoare pentru a relua plata;
 • scutiri lunare de la efectuarea numărului orelor de muncă neconforme cu actele doveditoare legale în cazul incapacităţii temporare de muncă;
 • nu au fost stabilite alte criterii proprii prin HCL pentru potenţiale venituri din vânzarea produselor agricole sau animale;
 • neîntocmirea planului lunar de acţiune în vederea efectuării orelor de muncă în interesul comunităţii, etc.”

Hibele n-au culoare politică

Indolenţa primarilor din comunele nominalizate în raportul AJPS este evidentă. La fel de evident este şi faptul că aceasta nu are culoare politică, primarii verificaţi aparţinând unor formaţiuni politice cu etichete comerciale diferite. O să-i înşirăm ca să se vadă mai bine că „defecţiunile administrative” au legătură directă omul, nu cu partidul din care face parte:  Ovidiu Duma (PNL) la Ardud, Traian Ciurdaş (PSD) la Bârsău, Simion Ardelean (PDL) la Homoroade, Francisc Balog (UDMR) la Hodod, Gheorghe Robaş (PDL) la Medieşu Aurit, Marin Gheorghe (PSD) la Săuca, Ferencz Levente Zoltan (UDMR) la Săcăşeni, Aurel Bojan (PNL) la Bogdand, Ioan Sava (PDL) la Socond, Gheorghe Jurchiş (PSD) la Cehal, Gheorghe Mihalca (PNL) la Santău, Adrian Vasile Şteţ (PSD) la Supur. Printre altele, lista asta cu primarii indică şi faptul că respectivele verificări ale Agenţiei Judeţene de Prestaţii Sociale nu s-au făcut „cu dedicaţie politică”. Ceea ce, trebuie să recunoaştem, e lucru rar în această perioadă în care instituţiile cu atribuţii de control mai mult sau mai puţin pregnante sunt asmuţite mai ales împotriva primarilor care aparţin partidelor din opoziţie.

A.S.

6 Comentarii la "Actele vraişte ale unor primari de toate culorile"