La ITM treaba pare să meargă strună

Potrivit unui comunicat semnat de şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare – Cristian Sasu – şi de Ioan Flore de la compartimentul de relaţii cu publicul al acesti instituţii, s-ar zice că inspectorii de specialitate nu şi-au luat banii degeaba pe munca prestată luna trecută.

În cursul lunii august 2010, inspectorii de muncă din cadrul ITM au efectuat 172 controale, 100 în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă şi 72 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; au fost  aplicate 252 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 111.500 lei, din care 138 sancţiuni în domeniul stabilirii relaţiilor de muncă în valoare de 68.500 lei, şi 114 sancţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în valoare de 43.000  lei.

Pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii au fost aplicate 42  sancţiuni, din care 11 sancţiuni pentru primirea la muncă fără forme legale de angajare (încălcarea prevederilor art. 16 alin.(1) referitoare la obligaţia încheierii contractelor individuale de muncă anterior începerii activităţii); cei 11 angajatori depistaţi că au primit la muncă fără forme legale de angajare 13 persoane (din care 4 femei), au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi însumând 39.000 lei, şi s-au dispus în scris măsuri pentru întocmirea/încheierea  şi înregistrarea contractelor individuale de muncă la I.T.M. şi în Registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Au fost aplicate de asemenea 31 sancţiuni pentru nerespectarea altor prevederi ale Codului Muncii (stipularea în contractul de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repaosului săptămânal,  încălcarea prevederilor referitoare la munca de noapte).

Pentru încălcarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 modificată şi completată, privind întocmirea şi transmiterea Registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, au fost sancţionaţi 43 angajatori, fiind aplicate 53 sancţiuni contravenţionale din care 8 amenzi în sumă totală de 16000 lei şi 45 avertismente; s-au dispus 78 măsuri pentru înlăturarea deficienţelor constatate cu privire la evidenţa salariaţilor în Registrul în format electronic .

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, respectiv pentru împiedicarea controlului şi/sau pentru neîndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor dispuse în scris de către inspectorii de muncă au fost aplicate 6  sancţiuni (3 amenzi în valoare totală de 12000 lei şi 3 avertismente).

Pentru încălcarea unor prevederi ale Legii nr. 130/1999 republicată privind protecţia persoanelor încadrate în muncă au fost sancţionaţi 25 angajatori, cu 36 sancţiuni avertismente,  şi s-au dispus (în scris) 234 măsuri pentru înlăturarea pe loc sau într-un termen limitat a deficienţelor constatate.

În cursul lunii august 2010 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 2331 contracte individuale de muncă de către angajatorii care au această obligaţie conform art. 1 din Legea nr. 130/1999 republicată. Se poate constata o tendinţă crescătoare,  adică 111,58%  faţă de numărul de contracte înregistrate în luna august 2009, însă cu 1,8% mai puţin decât în luna iulie 2010,  deşi numărul total de contracte individuale de muncă active la sfârşitul lunii august 2010 este cu 610 (0,8%)  mai mic decât numărul contractelor individuale de muncă active la sfârşitul lunii august  2009.

S-au primit în această lună 177 scrisori(solicitări), din care 39 de la alte instituţii şi 138 de la persoane fizice şi juridice, dintre care 30 de  reclamaţii/sesizări de la persoane fizice. Aspectele cele mai frecvent semnalate se referă la raporturile de muncă (formele legale privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă), neplata sau întârzieri la plata unor drepturi salariale şi indemnizaţii de asigurări sociale, neeliberarea carnetului de muncă la încetarea contractului individual de muncă, încălcări ale dispoziţiilor legale privind munca suplimentară, eliberarea carnetului de muncă la încetarea raporturilor de muncă.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.