Posibilităţi de finanţare prin proiecte pentru şomeri

Potrivit unui comunicat remis azi de către Instituţia Prefectului Satu Mare, Vineri – 27 august 2010 – s-a lansat spre finanţare prin POS DRU (Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) Domeniul Major de Interventie (DMI) 5.1 – „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. În cadrul DMI 5.1 sunt promovate proiecte de intervenţie integrată, care prevăd activităţi precum informare şi consiliere profesională, asistenţă în planificarea carierei şi căutarea unui loc de muncă, programe de formare profesională, formare la locul de muncă, programe locale de ocupare în lucrări comunitare. Criza economică şi financiară a afectat piaţa muncii din România, cu efecte negative asupra şomajului şi a grupurilor vulnerabile, iar prin lansarea finanţării aferente DMI 5.1, fiecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale României va beneficia de alocări orientative de 51.184.800 lei pentru proiecte destinate atragerii şi menţinerii cât mai multor persoane pe piaţa muncii.

Persoanele sprijinite prin proiectele finanţate prin POS DRU trebuie să aparţină grupului ţintă – uneia din categoriile următoare: persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri (cu deosebire şomeri tineri, cu vârsta între 16-24 de ani, şomeri peste 45 ani şi şomeri de lungă durată, tineri şi adulţi), persoane care au părăsit timpuriu şcoala, cu vârsta minimă de 16 ani.

Proiectele pot primi o finanţare între 50.000 euro şi  499.999 euro.  Durata de implementare a proiectului va fi cuprinsă între minim şase luni şi maxim doi ani. Contribuţia solicitantului va fi de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dacă solicitantul este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial (ex: ONG-uri, patronate, organizaţii sindicale, camere de comerţ), de 5% dacă este o persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial (ex.: companii cu capital de stat sau privat) şi de 9% dacă este instituţie publică. Detaliile privind accesarea finanţărilor prin POS DRU se găsesc pe site-ul www.fseromania.ro. Deoarece selectarea proiectelor se va face după principiul “primul venit, primul servit”, până la epuizarea alocărilor financiare orientative, vor avea câştig de cauză solicitanţii care vor depune rapid proiecte de bună calitate.

Institutia Prefectului – judeţul  Satu Mare este membru fondator al Asociaţiei PROIS-NV – „Pactul regional Nord-Vest pentru ocupare şi incluziune socială”, constituită în anul 2009. Scopul Asociaţiei este acela de a mobiliza actorii sociali semnificativi pentru promovarea coeziunii economice şi sociale prin ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile şi a creşterii calităţii vieţii. În acelaşi timp instituţia este reprezentată în Comisia sectorială de monitorizare a Planului Regional de Acţiune pentru Ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială Nord-Vest (PRAO NV 2009-2013), plan care reprezintă un document strategic  pe termen mediu care descrie priorităţile şi acţiunile ce vizează dezvoltarea forţei de muncă din regiune şi promovarea incluziunii sociale şi a parteneriatelor, plecând de la realităţile şi necesităţile regionale.

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari din Regiunea de Nord-Vest, Secretariatul Tehnic Permanent al PROIS-NV  (STP-NV) organizează, în datele de 7, 9, şi, respectiv, 10 septembrie 2010, la Cluj-Napoca, primele trei sesiuni de training dedicate completării cererilor de finanţare pentru această linie de finanţare. Ele vor avea loc între orele 10 şi 18, la sediul AMP Cluj, Str. Avram Iancu nr. 52.

Cursurile sunt gratuite, STP-NV acoperind pentru toţi participanţii cheltuielile de instruire şi de masă. Sunt invitaţi să participe toţi potenţialii beneficiari din regiune; angajaţii organizaţiilor şi instituţiilor membre ale Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială au prioritate. Printre subiectele care vor fi abordate in cadrul cursului: informatii generale referitoare la principalele obiective operaţionale şi principalele operaţiuni orientative ale cererii de propuneri de proiecte aferente DMI 5.1., elaborarea unei propuneri de proiect de calitate pentru DMI 5.1., elemente generale ale procedurii de completare on-line, greseli frecvente in scrierea propunerilor de proiecte POS DRU. Detalii şi cererile de înscriere la curs se găsesc pe site-ul www.stp-nv.ro .

Prin structurile de specialitate – compartimentele manager public şi afaceri europene, Instituţia Prefectului oferă sprijin tuturor autorităţilor publice care au iniţiative în sfera socială pentru întocmirea cererii de finanţare şi depunerea proiectelor.

Instituţia Prefectului a transmis tuturor autorităţilor publice locale informarea privind această oportunitate de finanţare,  cu atât mai mult cu cât nici o autoritate publică din judeţul Satu Mare nu a depus până acum  proiecte finanţate prin POS DRU.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.