Obţinerea cazierului pentru ROI

Firmele care doresc ca de la 1 August 2010 să mai poată face livrări intracomunitare sunt nevoite să se înscrie în REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI. Toate bune şi frumoase doar că printre actele cerute de Finanţe se află şi cazierul judiciar al administratorilor şi asociaţilor. Care cazier este un act relativ uşor de obţinut atâta timp cât nu eşti cetăţean străin.  Biroul de presă al IJP Satu Mare ne-a trimis azi o serie de precizări referitoare la obţinerea acestui cazier pe care deşi cam lung vi le redăm integral în cele ce urmează:

OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN REGISTRUL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI

Pentru PERSOANE NEREZIDENTE

A.    PERSOANE JURIDICE NEREZIDENTE

Împuterniciţii persoanelor juridice nerezidente în Satu Mare, care doresc obţinerea certificatului de cazier judiciar în vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, se pot adresa, la ghişeul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative situat pe strada Mircea cel Bătrân, nr. 2, din municipiul Satu Mare:
Programul de lucru pentru primirea cererilor şi eliberarea certificatelor de cazier judiciar este:
Luni, marţi, miercuri: 09,00 – 12,00 şi 15,00 – 16,00;
Joi: 09,00 – 12,00 şi 15,00 – 17,00;
Vineri: 09,00 – 12,00 şi 13,00 – 14,00.
Documentele necesare:
a)    Solicitare scrisă, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioară – dacă este cazul, numărul de ordine în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, naţionalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului – nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitării certificatului de cazier;
b)    Chitanţa de plată a taxei de eliberare, în cuantum de 10 lei;
c)    Timbre fiscale în valoare de 2 lei;
d)    Împuternicire scrisă pentru reprezentantul societăţii care va depune cererea şi va ridica certificatul;
e)    Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (în copie şi original);
f)    Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în copie şi original) al persoanei juridice de naţionalitate română care solicită înscrierea în registru, din care să reiasă calitatea de asociat a solicitantului;
Certificatul de cazier judiciar se eliberează în 3 zile lucrătoare şi este valabil 6 luni de la data eliberării.

B.    PERSOANE FIZICE NEREZIDENTE

Cetăţenii străini, persoane fizice nerezidente în Satu Mare, care doresc obţinerea certificatului de cazier judiciar în vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, se pot adresa, prin împuterniciţi cu domiciliul/reşedinţa în Satu Mare, la ghişeul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative situat pe strada Mircea cel Bătrân, nr. 2, din municipiul Satu Mare.
Program de lucru cu publicul este următorul:
Luni, marţi, miercuri: 09,00 – 12,00 şi 15,00 – 16,00;
Joi: 09,00 – 12,00 şi 15,00 – 17,00;
Vineri: 09,00 – 12,00 şi 13,00 – 14,00.
Documentele necesare:
a)    buletinul/cartea de identitate, care atestă locul de domiciliu/reşedinţă a împuternicitului în Satu Mare;
b)    copie de pe actul de identitate al titularului;
c)    cererea tip, completată cu datele de stare civilă ale titularului;
d)    timbre fiscale în valoare de 2 lei;
e)    dovada plăţii taxei de eliberare a certificatului, în valoare de 10 lei;
f)    procură autentificată în condiţiile art. 31 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 290/2004 republicată, privind cazierul judiciar. Procura trebuie să fie redactată în termeni clari, din care să rezulte datele de stare civilă ale titularului şi ale împuternicitului, scopul şi durata mandatului. Procura notarială se va reţine în original dacă este emisă doar pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar; în cazul în care este emisă şi pentru alte scopuri, se va reţine o copie a acesteia, care se va ataşa cererii depuse.
Certificatul de cazier judiciar se eliberează în 3 zile lucrătoare şi este valabil 6 luni de la data eliberării.

Pentru PERSOANE REZIDENTE

A.    PERSOANE JURIDICE REZIDENTE

În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar, necesar înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, împuterniciţii persoanelor juridice care au sediul social/sucursală/filială/punct de lucru în Satu Mare, trebuie să depună la ghişeul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean situat pe strada Mircea cel Bătrân, nr. 2, din municipiul Satu Mare, următoarele documente:
a.    Solicitare scrisă, semnată şi ştampilată de conducerea societăţii, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioară – dacă este cazul, numărul de ordine în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, naţionalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului – nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitării certificatului de cazier ;
b.    Chitanţa de plată a taxei de eliberare, în cuantum de 10 RON;
c.    Timbre fiscale în valoare de 2 RON;
d.    Împuternicire scrisă pentru reprezentantul legal al societăţii, care va depune cererea şi va ridica certificatul ;
e.    Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (în copie şi original);
f.    Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în copie şi original).
Certificatul de cazier judiciar se eliberează în 3 zile lucrătoare şi este valabil 6 luni de la data eliberării.
Programul de lucru cu publicul este următorul:
Luni, marţi, miercuri: 09,00 – 12,00 şi 15,00 – 16,00;
Joi: 09,00 – 12,00 şi 15,00 – 17,00;
Vineri: 09,00 – 12,00 şi 13,00 – 14,00.

B. PERSOANE FIZICE REZIDENTE

Persoanele cu domiciliul în Satu Mare pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar la ghişeul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean situat pe strada Mircea cel Bătrân, nr. 2, din municipiul Satu Mare după următorul program:
Luni, marţi, miercuri: 09,00 – 12,00 şi 15,00 – 16,00;
Joi: 09,00 – 12,00 şi 15,00 – 17,00;
Vineri: 09,00 – 12,00 şi 13,00 – 14,00.

Persoanele cu domiciliul în Municipiul Carei sau în Oraşul Negreşti Oaş pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar şi la sediile locale de poliţie (Localitatea Carei, strada Independentei, nr. 1, respectiv Localitatea Negreşti Oas, strada Victoriei, nr. 67) de luni până vineri între orele 9,00 – 10,00.
Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sunt:
a.    buletinul/cartea de identitate/paşaportul, care atestă locul naşterii, domiciliul/reşedinţa solicitantului în judeţul Satu Mare;
b.    cererea tip, completată cu datele de stare civilă şi semnată;
c.    timbre fiscale în valoare de 2 RON;
d.    dovada plăţii taxei de eliberare a certificatului, în valoare de 10 RON;
e.    procură autentificată în condiţiile art. 31 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 290/2004 republicată, privind cazierul judiciar (dacă este cazul).

Menţionăm că formularele tipizate pentru solicitarea certificatelor de cazier judiciar sunt disponibile la adresa www.politiaromana.ro în secţiunea Informaţii utile/Acte necesare pentru.

Biroul de presă al IPJ SATU MARE

Un Comentariu la "Obţinerea cazierului pentru ROI"

  1. Pingback: Tweets that mention Obţinerea cazierului pentru ROI -- Topsy.com