Cum va sancţiona Fiscul rău-platnicii

Noul sistem de sancţionare a contribuabililor rău platnici a intrat în vigoare de la 1 iulie. Astfel, începând cu această dată, pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor de plată la bugetul de stat se vor datora dobânzi şi penalităţi, spre deosebire de sistemul valabil până în prezent, care prevedea numai aplicarea unor majorări de întârziere, calculate la 0,1% pe zi de întârziere.

Noul sistem de sancţiuni a fost introdus prin OUG nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 278, din 28 aprilie 2010.

Începând cu 1 iulie 2010, contribuabilii cu restanţe la Fisc vor trebui să achite două sancţiuni: dobânzi de întârziere, calculate la 0,05% pe zi de întârziere (în locul majorărilor de întârziere), şi penalităţi de întârziere.

Penalităţile de întârziere sunt nou introduse şi vor fi aplicabile numai pentru obligaţii fiscale restante ce depăşesc 30 de zile de la data scadenţei.

Penalităţile se calculează ca bază procentuală din obligaţia fiscală restantă, în funcţie de termenul în care această obligaţie va fi până la urmă plătită: 5%, pentru plăţi efectuate în termen de 60 de zile şi 15% pentru obligaţii fiscale restante rămase neplătite după împlinirea celor 60 de zile.

Motivaţia Ministerului Finanţelor Publice pentru introducerea acestui nou sistem de sancţiuni se regăseşte în îmbunătăţirea răspunsului în faţa crizei în ceea ce priveşte colectarea arieratelor prin revizuirea sistemului de percepere a creanţelor fiscale accesorii, în sensul înlocuirii sistemului majorărilor de întârziere cu unul mai flexibil, bazat pe dobânzi şi penalităţi de întârziere, astfel:
– renunţarea la componenta sancţionatorie din cuprinsul majorărilor de întârziere şi stabilirea unui nivel al dobânzilor care să nu constituie o cauză de împovărare fiscală a contribuabililor, prin raportare la nivelul dobanzii medii bancare. Dobânda instituită va avea ca scop repararea prejudiciului adus statului prin întârzierea executării obligaţiei de plată;
– instituirea obligaţiei de plată a penalităţilor de întârziere în situaţiile în care plata obligaţiilor fiscale datorate nu se efectuează la termenul prevăzut de lege, ca sancţiune pentru încălcarea dispoziţiilor legale cu privire la plata la scadenţă a obligaţiilor fiscale;
– reglementarea, în cazul creanţelor administrate de organele fiscale ale autorităţilor administraţiei locale, a sistemului de percepere a accesoriilor pentru plata cu întârziere sub forma majorărilor de întârziere în cuantum de 2% pe lună sau fracţiune de lună de întârziere.

Avantajele noului sistem

Potrivit consultantului fiscal Gabriel Sincu, partener Mazars Romania, noul sistem aduce următoarele avantaje:
– cei care plătesc cu o întârziere de maxim 30 de zile, datorează accesorii cu 50% mai mici;
– cei care plătesc cu o întărziere între 301 si 1.825 zile (perioada de prescripţie) datorează accesorii cu până la 41% mai mici.

Dezavantajele noului sistem:

Totodată, Gabriel Sincu a adus în discuţie şi dezavantajele pe care noile prevederi le atrag:
– majoritatea celor care plătesc cu întârziere va plăti mai mult decât înainte;
– modul de calcul complicat va da cu siguranţă bătai de cap la punerea în aplicare a măsurii;
– statul iese în câştig în cazul în care rambursează cu întârziere sumele datorate, plătind contribuabilior numai dobânzile, nu şi penalitaţile de întârziere;
– este neechitabil, aplicând sancţiuni diferite la impozite diferite.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.