Care sunt modificările aduse Codului Fiscal

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Codului Fiscal, care extinde baza de impozitare prin introducerea, de la 1 iulie 2010, a mai multor taxe şi impozite, a fost adoptată de Guvern în şedinţa de miercuri. Conform proiectului, tichetele de masă, cadou, creşă şi de vacanţă, precum şi plăţile compensatorii vor fi impozitate începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010. De la aceeaşi dată, cota de cheltuieli deductibile calculată la drepturile de proprietate intelectuală va fi redusă la 20% din venitul brut, faţă de 40% în prezent. În cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală, cota de cheltuieli deductibile va fi redusă la 25% din venitul brut, faţă de 50% în prezent.

Tot de la 1 iulie, veniturile din jocuri de noroc vor fi impozitate cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net calculat la nivelul câştigurilor realizate într-o zi de la acelaşi organizator sau plătitor.

Iată ce prevede ordonanţa de urgenţă:

1. În domeniul impozitului pe venit:
• modificarea cotelor de cheltuială forfetară acordată la calculul venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuală în sensul diminuării acesteia de la 40% la 20% iar în cazul veniturilor de această natură provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală de la 50% la 25%;
• includerea în veniturile salariale a următoarelor sume acordate angajaţilor:
– contravaloarea tichetelor cadou acordate potrivit legii;
– contravaloarea tichetelor de creşă acordate conform legii;
– contravaloarea tichetelor de vacanţă acordate conform legii;
– contravaloarea tichetelor de masă acordate potrivit legii.

Reglementările referitoare la contribuţiile sociale obligatorii aferente acestor tipuri de venituri salariale, prevăzute de Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, de Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă şi de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, rămân în vigoare, persoana fizică datorând pentru veniturile respective numai impozitul pe venitul din salarii.

• Includerea în veniturile salariale şi impozitarea plăţilor compensatorii, acordate potrivit legii.

Reglementările prevăzute de legislaţia specifică referitoare la contribuţiile sociale obligatorii aferente plăţilor compensatorii acordate potrivit legii rămân în vigoare, persoana fizică datorând pentru veniturile respective numai impozitul pe venitul din salarii.
• Impozitarea veniturilor obţinute din dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente de către persoane fizice rezidente cu cota de 16%.
• Impozitarea veniturilor sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ cu cota de 16%.
• Impozitarea veniturilor obţinute din dobânzi pentru depozite la termen, şi/sau instrumente de economisire de către persoane fizice rezidente cu cota de 16%, indiferent de data constituirii raportului juridic.
• Unificarea cotei de impunere a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise la 16%, indiferent de perioada de deţinere a titlurilor şi reportarea pierderii nete anuale în următorii 7 ani consecutivi şi stabilirea şi efectuarea de către contribuabili, în cursul anului fiscal, a plăţilor anticipate la sfârşitul fiecărui trimestru, în contul impozitului anual datorat.
• Modificarea cotei de impunere anticipată a câştigurilor din operaţiuni de vânzare cumpărare valută la termen pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen de la 1% la 16% pentru persoane fizice rezidente.
• Unificarea cotei de impunere pentru câştigurile din jocuri de noroc la 25%.

2. În domeniul impozitelor şi taxelor locale,
• instituirea unei TAXE DE SOLIDARITATE pe clădiri: Astfel, se are în vedere impozitarea cu:
a) 50% din impozitul datorat în anul 2010 pentru prima clădire în afara
celei de la adresa de domiciliu;
b) 100% din impozitul datorat în anul 2010 pentru a doua clădire în afara
celei de la adresa de domiciliu;
c) 200% din impozitul datorat în anul 2010 pentru cea de-a treia clădire şi
următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

3. În domeniul contribuţiilor de asigurări sociale,
• pentru veniturile din activităţi profesionale (altele decât cele de natură salarială) se vor plăti numai cota angajatului pentru:
– contribuţii sociale de sănătate;
– contribuţii de asigurări sociale;
– contribuţii la fondul de şomaj.

Baza de calcul a acestor contribuţii este limitată la 5 salarii medii pe economie, aşa cum este stabilit în bugetul de asigurări sociale.

Impactul bugetar total în domeniul impozitelor directe este estimat la cca. 600 mil. lei până, la sfârşitul anului 2010, şi la 1327 mil. lei, în anul 2011. Impactul bugetar în domeniul taxelor şi impozitelor locale este estimat la 31 mil. lei până la sfârşitul anului 2010. Noile obligaţii fiscale se vor aplica începând cu 1 iulie 2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.