Ce poţi face dacă banca te dă pe mâna recuperatorilor?

Practica arată că, în ultima perioadă, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu situaţia cedării creanţelor de catre banca unor societăţi de recuperare. Mecanismul cesiunii către SRL-ul subsidiara a băncii funcţionează conform urmatoarei scheme: banca mamă declară creditul ca fiind neperformant, îşi constituie provizion de risc, dar nu trece la executarea silită şi nici nu îl trimite în insolvenţă, ci vinde creanţa unei filiale pe care o deţine în proporţie de 100% (sau unui alt SRL deţinut 100% de banca mamă a băncii în cauză); vânzarea creanţei către propria filială (adică, trecerea acesteia “într-un buzunar într-altul”) sau catre o afiliată se face la preţuri cam de 10% din valoarea nominală, preţ pe care filiala/afiliata îl plăteste cu un credit pe care, de cele mai multe ori, i-l acordă chiar banca.

Cesiunea de creanţe este operaţiunea prin care creditorul (cedent) transmite în mod voluntar, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dreptul de creanţă unei alte persoane (cesionar) care devine astfel creditor în locul său şi va putea încasa de la debitor creanţa cedată. Contabilizarea contractelor de cesiune a creanţelor la cesionar (persoana care a preluat creanţele) trebuie facută în funcţie de clauzele specifice fiecarui contract.

ATENŢIE!

În toate cazurile, dacă nu s-a convenit expres asupra unei cesiuni parţiale, cesionarul devine titular al creanţei pentru totalitatea ei. Odată cu dreptul de creanţă, cesionarul dobandeşte, prin efectul cesiunii şi în lipsa oricarei stipulaţii exprese în acest sens, toate drepturile, accesoriile şi garanţiile de orice natura ale creanţei cesionate. Daca nu s-a convenit altfel, dobanzile şi orice alte venituri aferente creanţei, devenite scadente, dar nepercepute înca de cedent, revin cesionarului, cu începere de la data cesiunii.

În primul rand, trebuie facută distincţie după cum creditul a fost declarat sau nu scadent în prealabil cesiunii.

* în primul caz avem de a face cu o activitate de recuperare a unei creanţe realizată de o societate specializată; cel puţin aparent, nimic ilegal;

* în cea de-a doua ipoteză – nu a fost declarat scadent înainte de cesiune operaţiunea este flagrant şi grav ilegală. Cesiunea creditelor neperformante poate fi considerată ilegală mai ales în cazul contractelor de credit de retail, în care debitorul este un consumator în raporturile cu banca, calitate pe care şi-o pierde în raporturile cu colectorul de creanţe.

Iar în cazul cesiunii creditorului catre un SRL de recuperat creanţe, controlat 100% de banca mama (sau de banca-bunica, pentru a prelua o formula folosita de Adrian Vasilescu, consilierul BNR), acest SRL se erijează el însuşi în bancă, fiindca primeşte prin cesiune o creanţă care ramane neschimbată (în sensul ca îşi păstrează natura de creanţă bancară), plus garanţiile care o însoţeau. Dar SRL-ul în cauză nu mai este supus normelor şi controlului BNR, întrucit el nu este banca, iar raportul juridic cu fostul client al băncii nu mai este supus normelor de protectie a consumatorilor.  Dacă debitorul nu este de acord, cesiunea nu poate avea loc.

Soluţii pentru beneficiarul creditului

Beneficiarul creditului într-o astfel de operaţiune ilicita are urmatoarele posibilitati:
– fie să aştepte momentul cand Banca îl va soma să plătească, deci va începe procedurile de executare silită împotriva debitorului
– fie sa acţioneze imediat ce primeşte notificarea prin care este înştiinţat de cesiunea de creanţă.

1.În primul caz, în cadrul contestaţiei împotriva actelor de executare întreprinse de executorul bancar, există mai multe argumente care pot fi invocate, printre care nulitatea acestor acte pe motivul că Banca îşi foloseşte proprii executori pentru a executa o creanţă care nu îi mai aparţine sau pe motivul că aceşti executori nu pot executa decat creanţe “bancare” – caracter care nu se transmite prin cesiune.

În cea de-a doua situaţie, debitorul cedat poate cere nulitatea cesiunii de creanţe pe cel puţin două considerente:
– este încălcat caracterul intuitu personae al contractului de credit;
– operaţiunea cesiunii creanţei bancare este o simulaţie care ascunde o operaţiune ilicita.

Av.Coltuc Marius

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.