1.341 sătmăreni puşi în legalitate în luna decembrie 2011

În ultima lună a anului trecut, la nivelul Biroului de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare au fost puse în legalitate cu acte de identitate şi vize de reşedinţă un număr de 1.341 sătmăreni. Dintre aceştia, 1.191 persoane au fost puse în legalitate prin emiterea cărţilor de identitate (CI). În 90 de cazuri, CI au fost eliberate persoanelor cu vârsta între 14 -18 ani (primul act de identitate), în 733 cazuri la expirarea termenului de valabilitate, 65 la schimbarea numelui/prenumelui/prenume părinţi/data ori locul naşterii, 75 la schimbarea denumirii străzilor sau renumerotării imobilelor, schimbare rang localităţi, 251 la schimbarea domiciliului, 94 în locul celor pierdute, 6 în locul celor furate, 44 în locul celor deteriorate/distruse, 10 prin procură specială, iar 15 în alte cazuri. Totodată, în cazul a 101 persoane au fost emise CI provizorii, iar în 49 cazuri au fost acordate vize de reşedinţă.

Scrie un comentariu