Proceduri simplificate pentru obținerea autorizaţiei de funcţionare


La nivelul Primăriei Satu Mare a fost decisă simplificarea procedurilor de obținere a autorizației de funcționare a unităților economice. Decizia a fost luată ca urmare a numeroaselor sesizări formulate de agenții economici cu privire la documentele solicitate conform Hotărârii Consiliului Local nr.284/2008 în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare, precum şi în baza analizei circuitului documentelor.
În aceste condiții, pentru a obține autorizația de funcționare, nu va mai fi necesară depunerea statutului societăţii, iar unităţile de producţie mari vor depune doar un plan de situaţie, fără a fi nevoie de releveul spaţiilor. De asemenea, unităţile comerciale care au puncte de lucru amplasate în complexe comerciale Someşul, Grand Mall, Real, etc., nu vor depune pentru autorizare nici planul de situaţie, nici releveul clădirii.

Unităţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în chioşcuri în incinta pieţelor, care au fost cumpărate de la municipiului Satu Mare, nu vor depune extras CF pentru a-şi dovedi proprietatea şi nici plan de situaţie sau releveu vizat, toate acestea fiind înlocuite de contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu Primăria. Unităţile comerciale care au puncte de lucru în spaţii aflate în litigii între doi sau mai mulţi proprietari, vor face dovada litigiului existent, urmând a le fi eliberată o autorizaţie care la observaţii va face menţiunea valabilităţii ei până la finalizarea litigiului, urmând ca ulterior să fie prelungită sau nu în funcţie de soluţia litigiului. Pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare se vor depune plan de situaţie şi releveu întocmite de proprietarul spaţiului. În măsura în care utilizatorul nu poate obţine de la proprietar aceste acte din diferite motive, are posibilitatea de a redacta aceste acte în nume propriu, fiind acceptate ca atare pentru autorizare.

Circuitul intern al documentelor este următorul: Documentele se preiau de către CIC iar dosarul se predă la Biroul Comercial. În măsura în care schiţele depuse nu sunt vizate, Biroul Comercial va preda pe bază de tabel schiţele şi actele doveditoare de proprietate către Biroul Disciplina în Construcţii, în termen de două zile de la primire. Dacă Biroul Disciplina în Construcţii constată necesitatea completării documentaţiei, va comunica Biroului Comercial actele solicitate în termen de maxim 15 de zile de la primirea documentaţiei.Biroul comercial va comunica solicitantului actele necesare pentru completare, atât cele comunicate de către Biroul Disciplină în Construcţii, cât şi cele lipsă din dosarul de autorizare. În măsura în care documentaţia este completă, Biroul Disciplina în Construcţii va preda pe bază de tabel schiţele vizate în termen de maxim 20 de zile de la primirea acestora.Biroul Comercial va redacta autorizaţia de funcţionare după primirea schiţelor, cu respectarea termenului legal de 30 de zile. De asemenea, Biroul Comercial va preda la CIC pentru eliberare atât autorizaţia de funcţionare, cât şi un exemplar original al schiţelor vizate, acolo unde este cazul.

Scrie un comentariu